close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • 2007

 • W dniu 02.03.07 w RM przebywał z oficjalną wizytą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Janusz Kaczmarek. W skład delegacji weszli ponadto: Wiceminister Wiesław Tarka, Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski oraz zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Jacek Bajger.

  Delegacja spotkała się z premierem RM V. Tarlevem, wicepremierem i ministrem administracji publicznej V. Vrabie, ministrem spraw wewnętrznych G. Papuc, dyrektorem generalnym służby granicznej I. Colenovem oraz ministrem rozwoju informacyjnego V. Molojenem.

  Podczas spotkań minister Kaczmarek wyraził poparcie Polski dla dążeń Mołdowy do integracji z UE. Zaproponował wsparcie i doświadczenie Warszawy w kwestiach związanych z dostosowywaniem ustawodawstwa mołdawskiego do standardów unijnych w dziedzinie administracji oraz zabezpieczenia i administrowania granicą państwową. W tym kontekście wyraził zainteresowanie władz RP poszerzeniem współpracy między policją i strażą graniczną obu państw.

  Minister opowiedział się za uregulowaniem konfliktu naddniestrzańskiego w oparciu o zasadę poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Mołdowy oraz za wypełnieniem postanowień Szczytu OBWE w Stambule z 1999 r. ws. wycofania rosyjskich wojsk  z terytorium RM.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: