close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • 2009

 •  

  W dniu 28 stycznia br. odbyła się w Ambasadzie RP w Kiszyniowie kolejna uroczystość wręczenia Kart Polaka. Z rąk Ambasadora RP w RM, Pana Krzysztofa Surowicza, 25 osób otrzymało dokument świadczący o przynależności do Narodu Polskiego. Spotkanie miało uroczystą oprawę. Zebrani ze wzruszeniem wysłuchali hymnu Polski oraz kierowanych do nich słów Ambasadora. Wśród biorących udział w uroczystości dużą grupę stanowili przedstawiciele młodego pokolenia. Po raz pierwszy w Mołdowie Karty Polaka zostały wręczone dwójce dzieci.

  Uroczystość, oprócz wymiaru symbolicznego była okazją do kolejnego spotkania się środowiska polonijnego. Dyskutowano m. in. nad sposobem upamiętnienia w bieżącym roku rocznic historycznych, kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi formuły tegorocznej edycji Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii". Przekazano również zebranym informacje na temat zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie w połowie grudnia ubiegłego roku.

  Na uroczystości obecni byli przedstawiciele mediów polonijnych (miesięcznik „Jutrzenka", audycja radiowa „Polska Fala"), konsulowie oraz pracownicy placówki.

  W Republice Mołdowy do chwili obecnej wydanych zostało 129 decyzji administracyjnych przyznających Kartę Polaka. 99 osobom zostały już wręczone powyższe dokumenty. Rozmowę z konsulem odbyło ponad 560 osób.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: