close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

     

  • 2009

  • W dniu 11 lutego 2009 r. Ambasador RP w RM K. Suprowicz wystąpił w cyklicznym programie telewizji publicznej „Moldova 1" „Wektor Europejski". 45-minutowe wydanie programu było w całości poświęcone tematyce współpracy dwustronnej, w tym wydarzeniom 2008 r. w sferze polsko-mołdawskich kontaktów politycznych, współpracy gospodarczej, polskiej pomocy rozwojowej dla Mołdowy oraz doświadczeniom RP w obszarze negocjacyjnym i absorpcji środków unijnych w okresie przedakcesyjnym. W programie wykorzystano filmowe materiały informacyjne poświęcone wizytom w Mołdowie ministra SZ RP R. Sikorskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi M. Sawickiego.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: