""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PODRÓŻUJESZ MAJĄC PRZY SOBIE 10 000 EUR LUB WIĘCEJ?

 • PODRÓŻUJESZ MAJĄC PRZY SOBIE 10 000 EUR LUB WIĘCEJ?

  Nie zapomnij tego zgłosić!

  MASZ PRZY SOBIE 10 000 EUR LUB WIĘCEJ W GOTÓWCE?

  Nie zapomnij tego zgłosić!

  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 obowiązującym od dnia 15 czerwca 2007 r. wszyscy podróżni wjeżdżający na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżający, którzy mają przy sobie kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce, są zobowiązani do zgłoszenia przewożonej kwoty właściwemu urzędowi celnemu. Inicjatywa ta ma pomóc w działaniach podejmowanych na szczeblu UE w celu zwalczania przestępczości oraz zwiększenia bezpieczeństwa poprzez walkę z praniem pieniędzy, terroryzmem i przestępczością.

  Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

  Każda osoba wjeżdżająca na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżająca, która w chwili przekroczenia granicy w punkcie kontroli zewnętrznej ma  przy sobie:

  • kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce
  • lub jej ekwiwalent w innych walutach lub w łatwo zbywalnych aktywach (np. akcje, obligacje, czeki podróżne...).

  Gdzie należy złożyć deklarację?

  Deklarację należy wypełnić, a następnie złożyć w odpowiednim urzędzie celnym (lub innym właściwym organie) w punkcie kontroli granicznej na przejściu, przez które podróżujący wjeżdża na teren Unii lub z niego wyjeżdża.

  Dlaczego należy złożyć deklarację?

  • aby zapobiegać działaniom niezgodnym z prawem, takim jak pranie pieniędzy oraz finansowanie działalności terrorystycznej poprzez uniemożliwienie przewozu nielegalnych funduszy;
  • aby dostosować się do prawa Unii Europejskiej oraz
  • aby uniknąć sankcji za nieprzestrzeganie wymogów unijnych.

  W przypadku niezłożenia stosownej deklaracji lub złożenia fałszywej deklaracji...

  • środki pieniężne mogą zostać zatrzymane lub zajęte, a ich posiadacz
  • może zostać poddany sankcjom.

  Należy pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich obowiązują oddzielne przepisy dotyczące kontroli i deklarowania przepływów gotówkowych na terenie Wspólnoty. Przepisy te obowiązują jednocześnie z przepisami prawa UE.

  Więcej informacji oraz linków do stron poszczególnych państw członkowskich można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: -

  http://ec.europa.eu/eucashcontrols

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: