close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • PRACA I POBYT W MOŁDAWII

  •  

    Ambasada RP w Kiszyniowie uprzejmie informuje, że osoby zamierzające podjąć pracę na terenie Republiki Mołdowy zobowiązane są przedstawić w Narodowej Agencji ds. Zatrudnienia (Agenţia Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă) następujące dokumenty:

    - zaświadczenie o niekaralności,

    - kopia dyplomu ukończenia szkoły lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje.

     

    Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język mołdawski, zalegalizowane lub opatrzone pieczęcią „apostille".

     

    Więcej informacji na http://www.anofm.md/

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: