close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

 •  

  1. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. Postępowanie związane z uzupełnieniem treści aktu stanu cywilnego zawiera ograniczenia dowodowe – w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska lub Mołdawia, w takim wypadku może jednak zachodzić konieczność legalizacji dokumentów, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego) – lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie np. o dane z dokumentów tożsamości.

   

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (dostępny w urzędzie konsularnym);
  • odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia;
  • dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców lub akty urodzeń rodziców jeśli nie są oni małżeństwem);
  • ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu).

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z sekretariatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kiszyniowie

   

  Tel. (+373 22) 22 38 50, 22 38 51

  Fax (+373 22) 22 38 52

  e-mail (zapytania ogólne): kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  Godziny przyjęć interesantów: Pn-Pt. 9:30-13:00; 14:00-15:00

   

   

  2. SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU  CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu. Podobnie jak w przypadku uzupełniania treści aktu stanu cywilnego, postępowanie związane ze sprostowaniem aktu zawiera ograniczenia dowodowe – w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska lub Mołdawia, w takim wypadku może jednak zachodzić konieczność legalizacji dokumentów, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego) lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie np. o dane z dokumentów tożsamości.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego (dostępny w urzędzie konsularnym); + ew. link do formularza
  2. odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu;
  3. dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktów urodzenia rodziców jeśli nie są małżeństwem; akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków; akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego);
  4. ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z sekretariatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kiszyniowie

   

  Tel. (+373 22) 22 38 50, 22 38 51

  Fax (+373 22) 22 38 52

  e-mail (zapytania ogólne): kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  Godziny przyjęć interesantów: Pn-Pt. 9:30-13:00; 14:00-15:00

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: