close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

     

  • 2008

  • W ramach spotkania szefów rządów państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, które odbyło się w dniach 27-28.11.08 r. Polskę reprezentował wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji G. Schetyna. Na marginesie szczytu doszło do spotkania wicepremiera G. Schetyny  z ministrem spraw wewnętrznych RM G. Papukiem. Minister G. Papuk wysoko ocenił współpracę między ministerstwami sw obydwu państw, podkreślając znaczenie polskiej pomocy w zakresie usprawniania działalności mołdawskich służb odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej (zwłaszcza handlu ludźmi). Nawiązał do umowy RM-UE ws. ułatwionego reżimu wizowego dla mołdawskich obywateli. W tym kontekście poinformował, że dużym problemem w pracy kierowanego przez niego resortu jest kwestia nielegalnej migracji Mołdawian. Podkreślił, że strona mołdawska jest zainteresowana podpisaniem z polskim partnerem dodatkowego protokołu o readmisji. Jednocześnie zgłosił gotowość do poszerzania obszarów współpracy (w tym w zakresie wymiany informacji między resortami sw i podległymi im służbami). Wyraził także wdzięczność za dotychczasową pomoc techniczną, szkoleniową i materialną udzieloną przez MSWiA RP stronie mołdawskiej.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: