""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • TRANZYT PRZEZ TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUŚ

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że z dniem 21 grudnia 2007 r. wchodzi w życie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym.
  Umowa ta nie przewiduje ułatwień bezwizowych w zakresie podróży tranzytowych.
  Strona białoruska poinformowała, że w trybie jednostronnym podjęła decyzję o przejściowym utrzymaniu zasad bezwizowych podróży tranzytowych przez terytorium Republiki Białorusi. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważne dokumenty podróży i wizy państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, Mongolii, Chińskiej Republiki Ludowej lub zezwolenie na czasowe lub stałe zamieszkiwanie w tych państwach, mogą podróżować tranzytem przez terytorium Republiki Białorusi do państwa docelowego, w tym także w drodze powrotnej do Rzeczypospolitej Polskiej przez terytorium Republiki Białorusi bez białoruskich wiz tranzytowych.

  MSZ Republiki Białorusi poinformowało ambasadę RP w Mińsku w dniu 28.12.2007, że przy podróżach tranzytowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przez terytorium Republiki Białorusi niezbędne jest posiadanie białoruskich wiz tranzytowych od 01 stycznia 2008 r.
  Jednocześnie strona białoruska poinformowała, że w celu powrotu - bez przeszkód - do Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej i Ukrainy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający ważne wizy, bądź zezwolenie na czasowy lub stały pobyt państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, Mongolii, Chińskiej Republiki Ludowej, do 1 marca 2008 r. mogą podróżować tranzytem przez terytorium Republiki Białorusi, bez wiz tranzytowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: