close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • FOTOGALERIA I MULTIMEDIA

  • Pierwsza wizyta Jacka Czaputowicza jako szefa polskiej dyplomacji była wyrazem determinacji Polski rozwijania bardzo dobrych stosunków polsko-bułgarskich oraz kształtowania bliskiej współpracy i wspierania Prezydencji Bułgarii w Radzie UE w I półroczu 2018 r. Minister podkreślił, że rozmowy w Sofii na początku bułgarskiej prezydencji wskazują również na zakres polskiego zaangażowania we współpracę w ramach Unii Europejskiej, aktywnego uczestnictwa w procesie poszukiwania wzajemnie akceptowalnych rozwiązań i decyzji w celu budowania przyszłości UE. 2018-01-15