close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MSZ W MEDIACH

 • O relacjach Polski z Unią Europejską i sąsiadami, rozpoczynającej się w piątek wizycie sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Polsce oraz o potrzebie reformy służby zagranicznej mówił w piątek na antenie radia Wnet szef polskiej dyplomacji. 


  Odnosząc się do doniesień na temat możliwego uzależnienia wypłacania unijnych funduszy od kwestii praworządności, minister Czaputowicz zauważył, że może nie być to zgodne z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej. – Na taki wariant Polska na pewno się nie zgodzi. Nie sądzę, że jest to zgodne z zasadami UE. Fundusze strukturalne to nie jest jakaś dobroczynność. To metoda wyrównywania startu, wypłacana według określonych zasad dochodów w danym państwie – powiedział szef MSZ. – Polska otworzyła swój rynek, zagraniczne firmy czerpią zyski – za to dostała prawo do otrzymania rekompensaty w postaci funduszy strukturalnych – wyjaśnił szef MSZ. Jednocześnie przypomniał, że dynamiczny rozwój Polski z czasem będzie skutkował ograniczeniem wysokości wypłacanych kwot. – W szerszej perspektywie udział środków unijnych będzie relatywnie coraz mniejszy (…). Martwi mnie to, że Unia Europejska traktuje to jako mechanizm nacisku – powiedział minister Czaputowicz. Dodał również, że uzależnienie wypłacania funduszy unijnych od stanu praworządności jest niemożliwe, bo „nie zależy od tego, jak państwa członkowskie się reformują, tylko od obiektywnych kryteriów”. – Nie można zabrać żadnemu państwu tych funduszy – podsumował szef MSZ.


  Pytany o niedawną wizytę w Berlinie i spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Sigmarem Gabrielem szef polskiej dyplomacji powiedział, że temat budowy Nord Stream II znalazł się na agendzie rozmów. – Przedstawiłem w sposób zdecydowany na spotkaniu  w Niemczech te kwestie, odnosząc się do Nord Stream I (…) – zdecydowanie przeciwstawialiśmy się tej budowie, jednak Niemcy to przeforsowały. Pokazałem taką zależność – Nord Stream I umożliwił Rosji pozyskanie pewnych środków, które przeznaczyła na modernizację armii (…). Dwa lata później miała miejsce agresja Rosji na Gruzję, później aneksja Krymu, później agresja na Ukrainę, zaangażowanie w Syrii – to jest konsekwencja, trzeba to widzieć w szerszych geopolitycznych kategoriach (…). Relacje przyczynowo-skutkowe dla nas są oczywiste, ale w Niemczech wzbudziło to zdziwienie, ale może też pozytywne, jakąś refleksję – wyjaśnił minister Czaputowicz. – Jeżeli Nord Stream II byłby zrealizowany, to wówczas jeszcze pozycja Rosji przede wszystkim wobec Ukrainy umocni się i powstanie bardzo poważne zagrożenie geopolityczne – ostrzegł szef MSZ.


  Mówiąc o relacjach z Rosją minister Czaputowicz podkreślił, że istnieją znaczne różnice zdań między państwami. – Uważamy, że sankcje wobec Rosji są uzasadnione (…). Poza tym uważamy, że wrak prezydenckiego samolotu powinien bezzwłocznie zostać zwrócony stronie polskiej. Mamy też prawo do pewnej refleksji historycznej i negatywnej oceny okresu komunistycznego, z czym Rosja się nie zgodzi. Innymi słowy – mamy obiektywne, poważne różnice zdań, dlatego zbliżenie jest trudne, tym niemniej, warto utrzymywać kontakty dyplomatyczne – zaznaczył szef MSZ. Jednocześnie przypominał, że w zeszłym roku odbyły się konsultacje na poziomie podsekretarzy stanu obu państw na temat współpracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 


  Minister Czaputowicz przestawił również polskie stanowisko wobec Ukrainy. – Polska opowiada się za integracją Ukrainy z Unią Europejską, zawsze będzie wspierać aspiracje europejskie i transatlantyckie Ukrainy, pomagamy społeczeństwu, jesteśmy otwarci na obywateli ukraińskich, czyli w tym strategicznym okresie te relacje powinny być dobre, bo mamy wspólne interesy. Natomiast występują pewne problemy związane z interpretacją najnowszej historii i ważne, żeby one były rozwiązywane – powiedział minister i dodał, że strategiczne interesy Polski i Ukrainy są zbieżne. 


  W związku z rozpoczynającą się w piątek wizytą sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Polsce minister Czaputowicz przypomniał, że Stany Zjednoczone to strategiczny partner Polski. – Jesteśmy wdzięczni USA za zaangażowanie militarne na terenie Polski, za obecność wojsk amerykańskich – to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Chcemy te stosunki rozwijać – powiedział szef MSZ. – Ze Stanami Zjednoczonymi rozwijamy współpracę w dziedzinie modernizacji naszego uzbrojenia armii (…). Jest wreszcie kwestia zabezpieczenia energetycznego – kupiliśmy skroplony gaz do naszego terminala w Świnoujściu (…). Jest też perspektywa wzrostu wzajemnych obrotów handlowych, do inwestycji amerykańskich w Polsce, a także eksportu polskich towarów na teren Stanów Zjednoczonych – wymienił minister Czaputowicz. Dodał również, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Rex Tillerson odwiedza Polskę w setną rocznicę uzyskania przez nasz kraj niepodległości. – Nie doszłoby do tej niepodległości, gdyby nie amerykański prezydent Woodrow Wilson i jego słynny 13. punkt (…). W tej perspektywie Polacy powinni wykazać pewną wdzięczność narodowi amerykańskiemu – powiedział. 


  Odnosząc się do kwestii relokacji uchodźców szef MSZ podkreślił, że polska polityka w tym zakresie jest niezmienna. – Uważamy, że każde państwo ma prawo do zapraszania uchodźców na swoje tereny, ale nie ma prawa do zapraszania do innego państwa. Nie ma w Polsce zgody na stosowanie tego mechanizmu – powiedział minister Czaputowicz. Dodał przy tym, że niedzielna rozmowa z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem dotyczyła m.in. zagadnienia ochrony granic zewnętrznych UE i działania unijnej agencji FRONTEX. – Polska chce pomagać na miejscu i utrzymuje, że przede wszystkim trzeba uszczelnić granice i nie dopuścić do nielegalnej migracji. Być może jest to sygnał zmiany myślenia Komisji Europejskiej, żeby jednak bardziej nastawić się na ochronę granic, pomoc na miejscu – wyraził nadzieję szef MSZ. 


  Minister Czaputowicz przyznał również, że polska służba zagraniczna i polska dyplomacja wymaga pilnych reform. Zaznaczył przy tym, że nad kształtem nowej ustawy o służbie zagranicznej pracuje obecnie parlament, jednak niezależnie od jego prac planowane są zmiany w polityce kadrowej MSZ. – Czekamy, działamy w tych uwarunkowaniach, które są – zaznaczył szef MSZ. Pytany natomiast o brak obsady na stanowiskach ambasadorskich m.in. we Włoszech minister Czaputowicz zapewnił, że trwają prace nad zapełnieniem wakatów. – Cieszę się, że udało się obsadzić najważniejszą z naszej perspektywy w tym okresie placówkę przy Unii Europejskiej (…). Kwestia (Rzymu) jest procedowana, tak jest w kilku przypadkach, jeśli chodzi o obsadę naszych placówek – zapewnił szef polskiej dyplomacji. 


  Źródło: Radio Wnet

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: