close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 7 lutego 2018

  - Inwestycje i zaangażowanie licznych firm amerykańskich silnie wpłynęły na proces odbudowy potencjału i międzynarodowej pozycji Polski – powiedział wiceminister Marek Magierowski podczas spotkania zorganizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (AmCham).

   

  AmCham zrzesza największych przedsiębiorców amerykańskich działających w naszym kraju i koncentruje się na budowie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego w Polsce i promocji naszego kraju na rynku Stanów Zjednoczonych.


  W wystąpieniu do zgromadzonych gości, wiceminister spraw zagranicznych podkreślił znaczenie strategicznego partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zbudowanego z powodzeniem na przestrzeni ostatnich dekad, stanowiącego obecnie istotny składnik transatlantyckiej wspólnoty. Szczególnie zwrócił uwagę na gospodarczy wymiar naszych relacji. - Doceniamy znaczenie amerykańskich inwestycji oraz towarzyszącego im doświadczenia i wiedzy dla wzrostu gospodarczego naszego kraju – podkreślił.


  Odnosząc się do pozytywnych rezultatów zaangażowania amerykańskich firm w Polsce, które wyrażają się m.in. w postaci 220 tys. miejsc pracy, wiceminister Marek Magierowski wskazał na obszary energii oraz innowacji, które niosą z sobą ogromne możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.

   

   

  W sferze energii i bezpieczeństwa energetycznego wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie amerykańskiego zaangażowania w procesie dywersyfikacji dostaw surowców, m.in. w drodze importu LNG z USA oraz współpracy firm w rozwijaniu nowych czystych technologii produkcji energii.


  Spotkanie było także okazją do szerszej debaty na temat dalszego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską, Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi, a także umacniania wizerunku i promocji Polski w Stanach Zjednoczonych.


  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  2018-02-07-american-chamber-001
  2018-02-07-american-chamber-002
  2018-02-07-american-chamber-003
  2018-02-07-american-chamber-004
  2018-02-07-american-chamber-005
  2018-02-07-american-chamber-006
  2018-02-07-american-chamber-007
  2018-02-07-american-chamber-008

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: