close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

  •  

     

    Kontakt w sprawie Apostille i legalizacji:

     

    Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

    Adres: Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ulicy Litewskiej)

    Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

    tel. (48) 22523 9845, 22523 9128, 22523 9463

    e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

     

    UWAGA: do wniosków składanych korespondencyjnie konieczne jest dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto bankowe. Nie jest możliwe przesłanie opłaty w gotówce wraz z wnioskiem. WNIOSKI TAKIE NIE BĘDĄ REALIZOWANE, a przekazane środki będą zwracane wnioskodawcom przekazem pocztowym po uprzednim potrąceniu jego kosztów.

     

    APOSTILLE

     

    LEGALIZACJA

     

    opis czynności

     

     

    opis czynności

    Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Legalizacji MSZ. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

     

    Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

     

     

    Uzyskanie legalizacji polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej  o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

     

    Zalegalizowany w MSZ dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa dopiero po dokonaniu dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP.

     

    Dokument legalizuje się na wniosek posiadacza dokumentu.

     

     

    Które dokumenty poddaje się legalizacji lub apostille ?

     

    Polskie dokumenty urzędowe, np. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu),

    dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, 

    zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.

     

     

       

     

     

    PRZEJDŹ DALEJ W CELU WYKONANIA

    APOSTILLE

     

     

     

     

    PRZEJDŹ DALEJ W CELU WYKONANIA

    LEGALIZACJI

     

     

     

     

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: