close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • GOSPODARKA

 •  

  Notatka informacyjna

   

  Syntetyczna informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Republiki Mołdawii

  w 2016 roku

   

   

  Według informacji z Ministerstwa Gospodarki RM w 2016 r. na rozwój gospodarczy Mołdawii wpłynęły różne czynniki, w tym wzajemne sankcje pomiędzy Federacją Rosyjską a UE; ograniczenia handlowe ze strony Rosji, jak również kryzys gospodarczy tego kraju; kryzys na Ukrainie; problemy w sektorze bankowym; zmniejszenie transferów pieniędzy z zagranicy.

  W rezultacie, zmniejszyła się wielkość produkcji towarów i usług oraz nieznacznie zmniejszyły się niektóre pozycje w handlu zagranicznym. Sztywna polityka Narodowego Banku Mołdawii doprowadziła do zmniejszenia stopnia inflacji oraz nieznacznego spadku wartości państwowej waluty (MDL) w stosunku do USD oraz EURO. W ujęciach realnych nieznacznie wzrosły dochody ludności, jednak zmniejszyły się wydatki. Zmniejszył się stopień bezrobocia.

   

  Produkt Krajowy Brutto RM (za III kwartały 2016 r.) wyniósł 98,3 mld MDL i zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,3% (w cenach porównywalnych).

  Inflacja. Indeks cen konsumpcyjnych w grudniu 2016 r. wyniósł 2,4% w stosunku do grudnia 2015 roku.

  Średni kurs wymiany (styczeń-listopad 2016 r.). Od początku 2016 roku mołdawski Lej stracił na wartości 3,2% w stosunku do USD i 0,1% w stosunku do Euro. Narodowy Bank uzasadnił fluktuacje kursu MDL do USD i EURO zmniejszeniem eksportu i zmniejszeniem transferów z zagranicy.

  Dochody budżetu państwa. W okresie 11 miesięcy 2016 r. dochody budżetu państwa wyniosły 40,2 mld MDL i zwiększyły się o 2,4%, w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Wydatki wyniosły 42,3 mld MDL i były o 4,3% większe w porównaniu do okresu styczeń-listopad 2015 r. 

  Znacznie zwiększył się poziom zadłużenia. Ogółem dług Rządu RM (wewnętrzny i zewnętrzny) na koniec listopada 2016 roku wyniósł 49,7 MDL i był o 51,9% większy w porównaniu do tego samego okresu 2015 roku. Wewnętrzny dług wzrósł o 30,4%. Zewnętrzny – o 9%. 

  Produkcja przemysłowa. W okresie styczeń-październik br. produkcja przemysłowa zarejestrowała nieznaczne zmniejszenie w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (o 0,6%). W omawianym okresie zwiększyła się produkcja przetwórcza – o 0,7%. 

  Produkcja rolna we wszystkich kategoriach gospodarstw zwiększyła się w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. o 18,9% (w cenach porównywalnych) i wyniosła 20,7 mld MDL. Odnotowano wzrost produkcji roślinnej o 28,4% oraz zwierzęcej o 2,4%.

  Przewozy towarowe przedsiębiorstw transportowych w okresie styczeń-listopad 2016 r.  zmniejszyły się o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. W powyższym okresie przedsiębiorstwa transportowe przewiozły 12,4 mln ton towarów. 

  Średnia miesięczna płaca nominalna brutto w październiku 2016 r. w gospodarce narodowej osiągnęła poziom 5109,2 MDL (około 240,4 Euro) - wzrost o 11,9% w porównaniu do października 2015 roku.

  Handel Zagraniczny. Według danych Państwowego Biura Statystyki, w okresie styczeń – listopad 2016 r. eksport wyniósł 1851,4 mln USD (o 2,7% więcej). Eksport do krajów UE – 1199,8 mln USD (64,8% całego eksportu), o 7,2% więcej niż za analogiczny okres 2015 r. Do krajów WNP eksportowano towary na sumę 380,5 mln USD (20,6% całego eksportu), o 16,2% mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

  W omawianym okresie import wyniósł 3629,9 mln USD (-0,9%), w tym z UE wyniósł 1795,3 mln USD (o 0,1% mniej), a import z WNP – 920,2 mln USD (wzrost o 0,4%).

   

  Wymiana handlowa Polska – Mołdawia.

  Zgodnie z informacjami Narodowego Biura Statystyki (strona Mołdawska nie uwzględnia obrotów towarowych dokonywanych z Naddniestrzem) w okresie styczeń-listopad 2016 r. eksport Mołdawii do Polski wyniósł 66,5 mln USD (+5,0). Import RM z RP wyniósł 117,9 mln USD (+4,4%). W mołdawskim eksporcie do krajów UE w 2016 roku Polska zajęła 6 miejsce (w 2015 r. miejsce 5). Udział mołdawskiego eksportu do Polski wyniósł 3,6% a importu 3,2% (4 miejsce).  

   

  Najważniejszymi grupami asortymentowymi w eksporcie Mołdawii do Polski (wg CN) były: 

  gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; produkty pochodzenia roślinnego; materiały i wyroby włókiennicze; meble.

   

  Najważniejsze grupy asortymentowe w imporcie Mołdawii z Polski (wg CN):

  Maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny; produkty przemysłu chemicznego
  i przemysłów pokrewnych; t
  worzywa sztuczne i wyroby z nich; metale nieszlachetne i wyroby
  z metali nieszlachetnych; gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: