""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA

 • 3 grudnia 2012

  Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wspólnie z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii Marcelem Raducanem otworzyła w poniedziałek 3 grudnia Centrum Informacji dla Władz Lokalnych w tym kraju.

  Centrum powstało w wyniku podpisania porozumienia ( Memorandum of Understanding) pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii. Ośrodek będzie działał w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „Centru” w Ialoveni pod Kiszyniowem. Projekt zapoczątkowany przez Podsekretarza Stanu w MSZ Jerzego Pomianowskiego współfinansuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i USAID w ramach Grupy Zadaniowej ds. Mołdawii Wspólnoty Demokracji.

   

   

   

  Korzystanie ze wsparcia Centrum będzie bezpłatne.

   

   

  Stworzono je z myślą o dostarczaniu informacji (know-how) władzom lokalnym, które mają pomysły na wdrożenie projektu, ale potrzebują zagranicznych partnerów i finansowania. Ośrodek będzie pełnił funkcję doradcza poprzez stronę internetową (na której znajdą się m.in. informacje o grantodawcach, ich wymagania odnośnie do projektów), szkolenia z dziedzin będących przedmiotem zainteresowania lokalnych władz i organizacji pozarządowych aplikujących o dofinansowanie, a także poprzez indywidualne konsultacje z zakresy fundraisingu. Działania te będą koordynowane z innymi instytucjami, które mogłyby zapewnić dodatkowe wsparcie regionom, jak np. agencje rozwoju regionalnego.

   

   

   

  Otwarciu Centrum towarzyszy konferencja „Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji“ z udziałem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, Wiceminister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, przedstawicieli administracji, samorządowców i ekspertów z Polski, Litwy oraz Mołdawii. Celem konferencji jest przekazanie doświadczenia samorządności, upodmiotowienia władz lokalnych oraz decentralizacji.

   

   

   

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Iloveni

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: