close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT W REPUBLICE MOŁDAWII

 •  

  Ambasada RP w Kiszyniowie uprzejmie informuje, że osoby zamierzające podjąć pracę na terenie Republiki Mołdowy zobowiązane są przedstawić w Narodowej Agencji ds. Zatrudnienia (Agenţia Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă) następujące dokumenty:

  - zaświadczenie o niekaralności,

  - kopia dyplomu ukończenia szkoły lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje.

   

  Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język mołdawski, zalegalizowane lub opatrzone pieczęcią „apostille".

   

  Więcej informacji na http://www.anofm.md/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: