close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • EDUKACJA

 •  

   

  1. Konkurs na Studia Wschodnie -  dwuletnie studia magisterskie  Komplet  dokumentów należy nadesłać e-mailem do 15 marca 2018 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl
  2. Program stypendialny dla Młodych Naukowców  Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych oraz przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl  do dnia 1 marca 2018 r.
  3. Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
  4. Semper Polonia Stypendium dla studentów polskiego pochodzenia uczących się i mieszkających poza granicami Polski.
  5. Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego oferowanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  6. Wschodnia Szkoła Letnia  (kwestionariusz)
  7. Wschodnia Szkoła Zimowa
  8. Stypendium im. Stefana Banacha
   Regulamin Programu
    

   

   

  KONKURSY

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: