close

 • Credincios Patriei mele, Republicii Polone

   

 • INFORMAŢII CONSULARE

 • ANUNŢ!!!

   

  Sistemul eKonsulat - http://www.e-konsulat.gov.pl/

  Stimaţi(te) Domni/Doamne,

  Vă propunem un nou serviciu care Vă va permite să completaţi şi să tipăriţi formularul pentru eliberarea vizei şi ulterior să-l depuneţi la Consulat în ziua aleasă de către Dumneavoatră sau în oricare următoare zi liberă, afişată pe pagina noastră electronică.

  Pentru a putea beneficia de acest serviciu, urmează să accesaţi adresa electronică http://www.e-konsulat.gov.pl/ , să selectaţi limba de utilizare (pentru Moldova sunt disponibile limbile: engleza, rusa şi polona) şi să urmaţi instrucţiunile descrise pe această pagină.

  Pentru a Vă putea înregistra cu succes formularul, urmează să selectaţi opţiunea Viza naţională - Înregistrează formularul sau Viza Schengen - Înregistrează formularul. Celelalte opţiuni servesc doar la completarea formularului în formă electronică, nu oferă posibilitatea de a rezerva un anumit termen  pentru a depune actele la Consulat.

  Totodată, Vă informăm că datele din rubricile 1-12 ale formularului urmează a fi indicate cu caractere latine, exact ca în paşaporul naţional.

  În momentul depunerii cererii de viză, urmează să anexaţi şi celelalte documente necesare pentru examinare şi eliberarea vizei. Detaliile privind lista documentelor adiţionale depuse împreună cu cererea de viză, puteţi să le găsiţi pe pagina electronică a Consulatului. Seturile incomplete de documente vor cauza refuzul de acceptare a acestora de către colaboratorii Consulatului.   

  Print Print Share: