close

 • Credincios Patriei mele, Republicii Polone

   

 • PROGRAMUL DE BURSĂ LUI LANE KIRKLAND

 •  

   

  Fundaţia Polono-Americană pentru Libertate

  Fondatorul Programului

  precum și

  Fundația Liderii de Schimbare

  Administratorul Programului
   

  anunţă deschiderea concursului pentru candidații
   

  din Ucraina, Belarus, Rusia, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azeibardjan, Kazahstan şi Kîrgîstan

   

  în privința obținnerii Burselor Lane Kirkland în Polonia

  pentru anul academic 2017/2018

   

  Programul este destinat tinerilor lideri, care deţin diplomă de studii superioare (diplomă de master) şi doresc să se implice activ în dezvoltarea democraţiei, economiei şi societăţii civile în țara lor de origine cât și în regiune.

  Programul include 2 semestre de studii la o universitate poloneză şi 2-4 săptămâni de stagiu în instituţii publice şi private din Polonia.

   

  Invitația de a depune cererile de participare o adresăm către candidații deciși să se reîntoarcă în țara sa natală după finisarea studiilor pentru a implimenta proectul ori cunoștințele acumulate .
   

  Filozofia Programului nostru se bazează pe respectul reciproc, indiferent de țara de origine

   

  Domeniile de studiu:

  • Economie şi management

  • Administrare /management (ex. business, ONG-uri, cultură, protecţia mediului ambiant şi asistenţă

  medicală)

  • Administraţie publică (locală şi centrală)

  • Drept

  • Ştiinţe sociale (psihologie socială, sociologie)

  • Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

  • Politici de dezvoltare şi ajutor umanitar
   

  Lucrarea de diplomă scrisă în cadrul programului poate avea un caracter științific sau practic (în acest caz o introducere teoretică este obligatorie).

   

  Candidaţi:

  În anul universitar 2017/2018, Programul Lane Kirkland se adresează persoanelor fizice care reprezintă

  următoarele categorii profesionale:

  • funcţionari publici, politicieni, experţi şi angajaţi în administrația publică, locală si centrală;

  • antreprenori, manageri;

  • lideri ai organizaţiilor nonguvernamentale, animatori culturali şi de activitate socială;

  • profesori universitari, cercetători;

  • jurnalişti.

   

  Criterii de eligibilitate:

  • Cetăţenie şi reședință permanentă în una dintre ţările enumerate în anunţ (cei care au permis de reşedinţa permanentă în Polonia nu pot aplica pentru Programul Kirkland)

  • Studii superioare complete (diplomă de masterat)

  • Vîrstă de pînă la 35 de ani (în cazuri justificate/excepționale pînă la 40 de ani)

  • Experienţă profesională de cel puţin 2 ani.

  • Cunoaşterea limbii poloneze la un nivel suficient pentru a putea participa la prelegeri şi seminare, cit și pentru a întocmi lucrarea de diplomă; În cadrul discuției de calificare este obligatory cunoașterea limbii poloneze la nivelul (B1)

  • Pentru candidatii de dupa teritoriul Ucrainei și Bialorusiei exista opțiunea efectuării studiilor în limba engleză (cel puțin la nivelul B1 ) cu condiția indicării de către candidat a unei oferte concrete de studiere în această limbă. În acest caz este acceptabilă cunoasterea limbii poloneze la nivel introductiv (A1)

   

  Prioritate se va acorda:

  • 1) Candidaţilor care se implică activ în domeniile lor profesionale şi sociale;

  • 2) Candidaţilor care au obţinut realizări semnificative;

  • 3) Candidaților care nu au făcut anterior studii în Polonia.

   

  Acte necesare:

  • Cererea de participare completată on-line

  • Ancheta personală

  • Proiectul de cercetare, inclusiv motivarea participării în cadrul Programului Kirkland, cu referire la continuitatea cercetării și planurile de viitor (4000-6000 caractere cu spaţii)

  • Două scrisori de recomandare, care prezintă realizările şi calificările candidatului şi motivarea de dezvoltare profesională şi socială (în limbile poloneză, rusă sau engleză) trimise în format electronic

  • Copia diplomei de studii (masterat sau alt document ce dă dovadă de efectuarea studiilor postuniversitare), trimisă în format electronic

   

  Procesul de selecție a candidaților:

  Vor fi selectați aproximativ 45 de candidaţi în trei etape:

  Etapa I - evaluarea formală a aplicațiilor

  Etapa II - evaluarea detaliată a aplicațiilor de către experții din domeniile respective

  Etapa III - interviuri (planificate pentru perioada 01.04 - 30.04.2017)

   

  Persoanele invitate la etapa a treia (interviurile) vor fi anunțate prin e-mail la sfârşitul lunii martie 2017.

  Informaţiile despre rezultatul final al concursului vor fi comunicate în luna iunie 2017.

   

  Procedura înregistrării candidaţilor:

  Formularul de înregistrare este disponibil la adresa www.kirkland.edu.pl.

  Vă rugăm să-l completaţi în format on-line.

  După completarea formularului on-line tipăriţi pagina care confirmă depunerea cererii. Pagina semnată împreună cu o fotografia actuală a Dvs. ataşată, trebuie să fie expediate prin poştă pe adresa Oficiului Programului Lane Kirkland. Scrisorile de recomandare şi copia diplomei trebuie scanate şi trimise la adresa de e-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

   

  TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR:
   

  Termen limită de aplicare în Programul de burse Lane Kirkland 2017/18 este:
   

  1 Martie 2017
   

  Cererile primite după data indicată mai sus nu vor fi luate în consideraţie.

   

  Condiţii financiare:

  Bursa lunară–1800 PLN. În plus acoperirea următoarelor costuri: taxe educaţionale, cazare în Polonia, asigurare medicală, o călătorie spre şi dinspre Polonia, costul vizei, achiziţionarea materialelor didactice şi de asistenţă educaţională. Laptopurile împrumutate bursierilor pot rămâne în proprietatea acestora numai după îndeplinirea completă a condiţiilor specificate de Program.

   

  Programul de burse presupune:

  • Începutul Programului (mijlocul lunii Septembrie 2017)

  • Curs de informare și integrare (10 zile)

  • Lecţii (2 semestre) în cele mai mari centre universitare poloneze : Varşovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw, Lublin

  • Pregătirea lucrărilor de semestru şi alucrăriide diplomă

  • Patru întîlniri a tuturor bursierilor

  • Activităţi de dezvoltare individuală și a capacităților de lider

  • Un stagiu profesional (2 săptămîni) de obicei, după terminarea programului academic

  • Ceremonia de finalizare a Programului – acordarea diplomelor (sfîrşitul lunii iunie 2018, în Varşovia)

   

  Patronul Programului este Lane Kirkland (1922 - 1999), conducătorul pe durata a multor ani al sindicatelor americane (AFL-CIO), membru al Consiliului de administraţie al Fundaţiei Polono-Americană de Antreprenoriat. În anii ‘80 cu autoritatea şi angajamentul său, a sprijinit „Solidaritatea” poloneză. A înţeles şi a sprijinit aspiraţiile de libertate şi democraţie ale altor naţiuni din Europa Centrală și de Est. A primit cele mai înalte onoruri, inclusiv„Medalia Libertăţii” în SUA şi „Ordinul Vulturului Alb” în Polonia.

   

  Contacte:
   

  Fundația Liderii de Schimbare

  www.leadersofchange.pl
   

  Programul Lane Kirkland

  Al. Jerozolimskie 133 m.56, 02-304 Warszawa, Poland

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

   

  Fundaţia Polono-Americană pentru Libertate
   

  Fundaţia a fost infiinţată în anul 2000. Obiectivul principal al Fundaţiei este consolidarea democraţiei, societăţii civile, egalitatea şanselor pentru dezvoltarea individuală şi socială, economie de piaţă, precum şi

  schimbul de experienţă poloneză în domeniul transformării cu ţările din Europa Centrală şi de Est. Fundaţia finanțează activitatea sa din veniturile fondului, sursa căreia sunt banii Fondului de Antreprenoriat Polonez-American (PAFT).

   

  Pînă în acest moment, PAFT a transferat Fundaţiei 250 milioane de dolari americani. Începînd cu anul 2000, Fundaţia a alocat pentru programele sale aproximativ 100 milioane de dolari americani. Programele Fundaţiei sunt administrate de diverse ONG-uri poloneze, conform principiilor şi politicii elaborate de către Fundaţie. Aceste proiecte se desfăsoară în următoarele domenii tematice: educaţie, dezvoltare comunitară, cetăţean într-un stat democratic de drept, schimbul de experienţă poloneză în domeniul transformării.

   

  Programul de burse Lane Kirkland este un proiect pe termen lung, care a fost înfiinţat în anul 2000. Informaţii suplimentare cu privire la Fundaţie şi programele ei sunt disponibile pe Internet, la adresa: http://www.pafw.pl

  Print Print Share: